Kompletný výtvarný obsah webstránok Malek Creative je originálne vytvorený v našom štúdiu. Všetky texty, fotografie a grafické súčasti webstránky sú predmetom uplatňovania autorských práv podľa slovenských a európskych štandardov.

S princípmi a zásadami nakladania s autorským dielom sa môžete oboznámiť v autorskom zákone alebo na týchto stránkach:

Právne informácie
Copyright status